เที่ยวเชียงรายกับอิ่มสุขทัวร์ 2 คืน 3 วัน 5900 / คน  
อาหารเช้า / อาหารเที่ยงรวม 6 มื้อ 

อาหารเย็นหาทานได้ตามอัธยาศัย 

ฟรี !!!!!! ค่าประกันอุบัติ

วันที่ 1
เริ่มต้น

1. สักการะไหว้พ่อขุนเม็งรายได้เพื่อความเป็นศิริมงคล

2. ไหว้วัดพระแก้ววัดอารามหลวงชั้นตรีสามัญ

3. เดินทางไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดห้วยปลากั้ง

4. เที่ยวชมวัดร่องเสือเต้นเที่ยวชมศิลปกรรมร่วมสมัยที่สวยสด

5. เดินทางไปเที่ยวชมวัดร่องขุ่นอันลือชื่อของอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

6. เที่ยวชมไร่สิงห์นั่งรถชมวิว 360 องศา

7. หาอาหารอร่อยทานตามอัธยาศัย

8. เข้าพัก

                                                                          

วันที่ 2 ขึ้นไปเหนือสุดในสยาม

1. แวะบ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ศิลปินแห่งชาติ

2. เที่ยวไร่ฉุยฟานไร่ชาอันลือชื่อเชียงราย

3. ชมพระตำหนักดอยตุงชมดอกไม้สวนแม่ฟ้าหลวง

4. เที่ยวชมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

5. ไปชมตลาดแม่สาย

6. ชมหอนาฬิกาที่สวยที่สุดในประเทศไทย 

7. เดินซื้อของฝากไนท์บาร์ซ่า

8. เข้าพัก
 

 

วันที่ 3
เดินทางสู่สายตะวันออก

1. แวะมาขอพรท่านว. วชิิรเมธีที่ไร่เชิญตะวัน

2. เที่ยวภูชี้ฟ้าดื่มด่ำกับบรรยากาศที่หนาวเย็นตลอดปี

3. แวะซื้อของฝาก

4. ส่งสนามบิน / สถานีขนส่ง

 

หมายเหตุโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

เบอร์โทร 088 260 4832, 089 632 9501, 061 825 4442

128 ม. 10 ตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย 57120

Facebook: ImsukHomeStay เชียงราย

Line ID: Ning55720

เกี่ยวกับทัวร์เชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.