อิ่มสุขโฮมเตย์ @เชียงราย

อิ่มสุข โฮมเตย์ (Imsuk Homestay) @เชียงราย ลักษณะเป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลัง  มีบ้านพักมากกว่า 8 หลัง แบ่งเป็นหลังเล็ก 7 หลัง หลังใหญ่ 1 หลัง ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงราย ระยะทางเพี่ยงแค่ 5-6กิโลเมตร เท่านั้น พร้อมมีร้านกาแฟเล็กๆ...